الداغی

کارگاه دیسک :: مدرس رفتار شناسی

مدرس رفتار شناسی

مدرس شخصیت شناسى مدرس دیسک حل تعارضات

مدرس رفتار شناسی

مدرس شخصیت شناسى مدرس دیسک حل تعارضات

۳ مطلب با موضوع «کارگاه دیسک» ثبت شده است

کارگاه رفتارشناسی

دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی | دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

نتایج حاصل از کارگاه رفتارشناسی DISC

استاد دیسک مدرس دیسک

  • دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی

دیسک عامل موفقیت

دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی | دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

به نظر شما عامل اصلی انسان های موفق در چیست ؟

DISC

استاد دیسکdisc

  • دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی

کارگاه دیسک

دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی | دوشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

در کارگاه شخصیت شناسی چه می گذرد

رفتارشناسی با مدل بین المللی دیسک DISC

 

مدرس دیسکdisc

  • دکتر امیرحسین الداغی مشاور و مدرس رفتارشناسی